به نقل از ایسنا افزایش تهویه مطبوع در آستانه تبدیل شدن به یک وضعیت اضطراری جدید است و چالش‌های بی‌سابقه‌ای را به کار دشوار کربن‌زدایی اقتصاد و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اضافه می‌کند. با ادامه افزایش دما و باوجود رشد درآمد، بخش قابل‌توجهی از مردمی که در اقتصادهای نوظهور زندگی می‌کنند قادر به پرداخت هزینه استفاده از تهویه‌کننده هوا برای خنک کردن خود نخواهند بود. نتایج تحقیقات جدید در هند، برزیل، مکزیک و اندونزی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۴۰ بین ۶۴ تا ۱۰۰ میلیون خانوار نمی‌توانند ملزومات خنک‌کننده خود را تهیه کنند و خود را در وضعیت ناراحتی احتمالی می‌بینند. این امر به‌ویژه در ایالت‌هایی با سطح شهرنشینی بالا، آب‌وهوای گرم و مرطوب یا شرایط اقتصادی بد آشکار می‌شود. این تحقیق که توسط شورای تحقیقات اروپا تامین می‌شود، عوامل تعیین‌کننده را که باعث ایجاد بحران خنک‌سازی نوظهور می‌شود با ارزیابی پیامدهای آن در سال ۲۰۴۰ تجزیه‌وتحلیل و اولین تحلیل مقایسه‌ای چند کشوری را ارائه می‌کند که چگونه ویژگی‌های آب‌وهوا و خانواده از جمله درآمد، باعث پذیرش تهویه مطبوع در چهار کشور در حال توسعه برزیل، هند، اندونزی و مکزیک می‌شود

فهرست
Call Now Button