مجمع عادی سالیانه سال ۱۳۹۹ انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع ایران در روز سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ با حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزار گردید. ابتدا آقای اسداله امینی دبیر انجمن، گزارش خلاصه ای از فعالیت های انجمن از ابتدای تاسیس آن تا کنون را به حاضران ارائه داد، سپس توسط خود ایشان به نیابت از خزانه دار، صورتهای مالی قرائت و به تصویب مجمع رسید. سپس برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس، رای گیری و اشخاص زیر به عنوان عضو هیات مدیره به مدت ۲ سال حائز بیشترین آراء شدند: – آقای مسعود موحدیان از شرکت تهویه دماوند – آقای مهدی بستانچی از گروه صنعتی بستانچی – آقای علی کمره ای از شرکت نیما تهویه آرا – آقای منوچهر شجاعی از شرکت تهویه اروند – آقای علی آرین پور از شرکت سرماآفرین هیات مدیره بلافاصله، نسبت به تعیین سمت اعضاء اقدام و سمت اعضاء به شرح زیر معین شد: – آقای مهدی بستانچی رییس – آقای علی آرین پور نایب رییس – آقای مسعود موحدیان خزانه دار – آقایان منوچهر شجاعی و علی کمره ای عضو هیات مدیره. طبق تصمیم هیات مدیره، آقای اسداله امینی به عنوان دبیر انجمن در سمت خود ابقاء شد. همچنین آقای اکبرسیفی از شرکت پویش تهویه به مدت یکسال به عنوان بازرس انجمن انتخاب شد.

فهرست
Call Now Button