ترمینال حجم ثابت هوا(CAV)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

کاربرد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

نصب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات فنی

اطلاعات طراحی

حجم هوادهی و کمینه تنظیم فشار
سایز اسمی V ΔPst min ΔV
l/s m3/h Pa + - %
۸۰
۱۱ ۴۰ ۱۰۰ ۲۰
۲۰ ۷۲ ۱۰۰ ۱۵
۴۰ ۱۴۴ ۱۰۰ ۱۰
۴۵ ۱۶۲ ۱۰۰ ۸
۲۲ ۷۹ ۵۰ ۱۰
۱۰۰ ۴۰ ۱۴۴ ۵۰ ۸
۷۰ ۲۵۲ ۵۰ ۶
۹۰ ۳۲۴ ۵۰ ۵
۳۵ ۱۲۶ ۵۰ ۱۰
۱۲۵ ۶۰ ۲۱۶ ۵۰ ۸
۱۱۵ ۴۱۴ ۵۰ ۶
۱۴۰ ۵۰۴ ۵۰ ۵
۶۰ ۲۱۶ ۵۰ ۱۰
۱۶۰ ۱۰۵ ۳۷۸ ۵۰ ۸
۱۹۰ ۶۸۴ ۵۰ ۶
۲۴۰ ۸۶۴ ۵۰ ۵
۹۰ ۳۲۴ ۵۰ ۱۰
۲۵۰ ۲۵۵ ۹۱۸ ۵۰ ۸
۴۷۰ ۱۶۹۲ ۵۰ ۶
۵۸۰ ۲۰۸۸ ۵۰ ۵
۲۳۰ ۸۲۸ ۵ ۱۰
۳۱۵ ۴۰۰ ۱۴۴۰ ۵۰ ۸
۷۵۰ ۲۷۰۰ ۵۰ ۶
۹۲۰ ۳۳۱۲ ۵۰ ۵
۳۵۰ ۱۵۶۰ ۵۰ ۱۰
۴۰۰ ۶۱۰ ۲۱۹۶ ۵۰ ۸
۱۱۳۰ ۴۰۶۸ ۵۰ ۶
۱۴۰۰ ۵۰۴۰ ۵۰ ۵
میزان آلودگی صوتی در اختلاف فشار ۱۵۰Pa
سایز اسمی V V صدای باز تولید شده در کانال صدای منتشر شده در بدنه
LPA LPA2
l/s m3/h dB(A)
۸۰ ۱۱ ۴۰ ۳۷ ۲۲
۲۰ ۷۲ ۳۹ ۲۴
۴۰ ۱۴۴ ۴۷ ۳۱
۴۵ ۱۶۲ ۴۸ ۳۲
۱۰۰ ۲۲ ۷۹ ۳۷ ۲۲
۴۰ ۱۴۴ ۴۰ ۲۱
۴۰ ۲۵۲ ۴۷ ۲۹
۹۰ ۳۲۴ ۵۰ ۳۳
۱۲۵ ۳۵ ۱۲۶ ۳۷ ۱۵
۶۰ ۲۱۶ ۴۳ ۱۹
۱۱۵ ۴۱۴ ۵۰ ۲۷
۱۴۰ ۵۰۴ ۵۲ ۳۰
۱۶۰ ۶۰ ۲۱۶ ۴۰ ۲۹
۱۰۵ ۳۷۸ ۴۵ ۳۳
۱۹۰ ۶۸۴ ۴۹ ۳۹
۲۴۰ ۸۶۴ ۵۰ ۴۱
۲۰۰ ۹۰ ۳۲۴ ۴۰ ۲۸
۱۶۰ ۵۷۶ ۴۳ ۳۲
۳۰۰ ۱۰۸۰ ۴۸ ۴۰
۳۶۰ ۱۲۹۶ ۴۹ ۴۲
۲۵۰ ۱۴۵ ۵۲۲ ۴۱ ۲۹
۲۵۵ ۹۱۸ ۴۲ ۳۳
۴۷۰ ۱۶۹۲ ۴۶ ۴۰
۵۸۰ ۲۰۸۸ ۴۸ ۴۳
۳۱۵ ۲۳۰ ۸۲۸ ۳۹ ۳۰
۴۰۰ ۱۴۴۰ ۴۲ ۳۵
۷۵۰ ۲۷۰۰ ۴۴ ۴۰
۹۲۰ ۳۳۱۲ ۴۶ ۴۳
۴۰۰ ۳۵۰ ۱۲۶۰ ۴۶ ۴۵
۶۱۰ ۲۱۹۶ ۴۸ ۴۹
۱۱۳۰ ۴۰۶۸ ۵۰ ۵۴
۱۴۰۰ ۵۰۴۰ ۵۱ ۵۶

L PA2 = سطح وزنی شدت صدای منتشر شده توسط بدنه با در نظر گرفتن سیستم صداگیر

L PA = سطح وزنی شدت صدای تولید شده هوا با در نظر گرفتن سیستم صداگیر

فهرست
Call Now Button