ترمینال حجم متغیر هوا(VAV)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

کاربرد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

نصب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات فنی

اطلاعات طراحی

میزان آلودگی صوتی(dB[A])
۶۰۰x۴۰۰ دبی جریان(l/s) V(l/s)
ΔPg=۱۰۰Pa ΔPg=۲۰۰Pa
صدای باز تولید شده در کانال صدای منتشر شده از بدنه صدای باز تولید شده در کانال صدای منتشر شده از بدنه
بدون صداگیر با صداگیر
TX
بدون روکش آکوستیک با روکش آکوستیک بدون صداگیر با صداگیر
TX
بدون روکش آکوستیک با روکش آکوستیک
ΔpA ΔpA1 ΔpA2 ΔpA3 ΔpA ΔpA1 ΔpA2 ΔpA3
۲۰۰ ۱۰۰ ۳۵-۱۸۰ ۱۰۰ ۴۰ ۲۴ ۳۲ ۲۴ ۴۶ ۲۷ ۳۶ ۲۸
۳۰۰ ۵۵-۲۷۰ ۱۵۰ ۴۱ ۲۵ ۳۳ ۲۵ ۴۷ ۲۸ ۳۷ ۲۹
۴۰۰ ۷۰-۳۶۰ ۲۰۰ ۴۲ ۲۶ ۳۴ ۲۶ ۴۸ ۲۹ ۳۸ ۳۰
۵۰۰ ۹۰-۴۵۰ ۲۵۰ ۴۳ ۲۷ ۳۵ ۲۷ ۴۹ ۳۰ ۳۹ ۳۱
۶۰۰ ۱۱۰-۵۴۰ ۳۰۰ ۴۴ ۲۸ ۳۶ ۲۸ ۵۰ ۳۱ ۴۰ ۳۲
۲۰۰ ۲۰۰ ۷۰-۳۶۰ ۲۰۰ ۳۹ ۲۳ ۳۵ ۲۷ ۴۶ ۲۷ ۳۹ ۳۱
۳۰۰ ۱۱۰-۵۴۰ ۳۰۰ ۴۰ ۲۴ ۳۶ ۲۸ ۴۷ ۲۸ ۴۰ ۳۲
۴۰۰ ۱۴۵-۷۲۰ ۴۰۰ ۴۱ ۲۵ ۳۷ ۲۹ ۴۸ ۲۹ ۴۱ ۳۳
۵۰۰ ۱۸۰-۸۹۵ ۵۰۰ ۴۲ ۲۶ ۳۸ ۳۰ ۴۹ ۳۰ ۴۲ ۳۴
۶۰۰ ۲۱۵-۱۰۷۵ ۶۰۰ ۴۳ ۲۷ ۳۹ ۳۱ ۵۰ ۳۱ ۴۳ ۳۵
۷۰۰ ۲۵۰-۱۲۵۰ ۷۰۰ ۴۴ ۲۸ ۴۰ ۳۲ ۵۱ ۳۲ ۴۴ ۳۶
۸۰۰ ۲۸۵-۱۴۳۵ ۸۰۰ ۴۴ ۲۸ ۴۰ ۳۲ ۵۱ ۳۲ ۴۴ ۳۶
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۷۵-۸۸۰ ۴۵۰ ۴۰ ۲۴ ۳۷ ۳۰ ۴۶ ۲۸ ۴۲ ۳۴
۴۰۰ ۲۳۵-۱۱۷۵ ۶۰۰ ۴۱ ۲۵ ۳۸ ۳۱ ۴۷ ۲۹ ۴۳ ۳۵
۵۰۰ ۲۹۵-۱۴۷۰ ۷۵۰ ۴۲ ۲۶ ۳۹ ۳۲ ۴۸ ۳۰ ۴۴ ۳۶
۶۰۰ ۳۵۴-۱۷۶۵ ۹۰۰ ۴۳ ۲۷ ۴۰ ۳۳ ۴۹ ۳۱ ۴۵ ۳۷
۷۰۰ ۴۱۰-۲۰۵۵ ۱۰۵۰ ۴۴ ۲۸ ۴۱ ۳۴ ۵۰ ۳۲ ۴۶ ۳۸
۸۰۰ ۴۷۰-۲۳۵۰ ۱۲۰۰ ۴۴ ۲۸ ۴۱ ۳۴ ۵۰ ۳۲ ۴۶ ۳۸
۹۰۰ ۵۳۰-۲۶۴۵ ۱۳۵۰ ۴۵ ۲۹ ۴۲ ۳۵ ۵۱ ۳۳ ۴۷ ۳۹
۱۰۰۰ ۵۹۰-۲۹۴۰ ۱۵۰۰ ۴۵ ۲۹ ۴۲ ۳۵ ۵۱ ۳۳ ۴۷ ۳۹
۴۰۰ ۴۰۰ ۳۲۵-۱۶۳۵ ۸۰۰ ۴۱ ۲۵ ۳۹ ۳۲ ۴۷ ۲۹ ۴۴ ۳۶
۵۰۰ ۴۱۰-۲۰۴۰ ۱۰۰۰ ۴۲ ۲۶ ۴۰ ۳۳ ۴۸ ۳۰ ۴۵ ۳۷
۶۰۰ ۴۹۰-۲۴۵۰ ۱۲۰۰ ۴۳ ۲۷ ۴۱ ۳۴ ۴۹ ۳۱ ۴۶ ۳۸
۷۰۰ ۵۷۰-۲۸۶۰ ۱۴۰۰ ۴۴ ۲۸ ۴۲ ۳۵ ۵۰ ۳۲ ۴۷ ۳۹
۸۰۰ ۶۵۵-۳۲۶۵ ۱۶۰۰ ۴۴ ۲۸ ۴۲ ۳۵ ۵۰ ۳۲ ۴۷ ۳۹
۹۰۰ ۷۳۵-۳۶۷۵ ۱۸۰۰ ۴۵ ۲۹ ۴۳ ۳۶ ۵۱ ۳۳ ۴۸ ۴۰
۱۰۰۰ ۸۱۵-۴۰۸۵ ۲۰۰۰ ۴۵ ۲۹ ۴۳ ۳۶ ۵۱ ۳۳ ۴۸ ۴۰
۵۰۰ ۵۰۰ ۴۷۵-۲۳۶۵ ۱۲۵۰ ۴۱ ۲۶ ۴۱ ۳۴ ۴۸ ۳۰ ۴۶ ۳۸
۶۰۰ ۵۷۰-۲۸۴۰ ۱۵۰۰ ۴۲ ۲۷ ۴۲ ۳۵ ۴۹ ۳۱ ۴۷ ۳۹
۷۰۰ ۶۶۵-۳۳۱۵ ۱۷۵۰ ۴۳ ۲۸ ۴۳ ۳۶ ۵۰ ۳۲ ۴۸ ۴۰
۸۰۰ ۷۵۴-۳۷۸۵ ۲۰۰۰ ۴۳ ۲۸ ۴۳ ۳۶ ۵۰ ۳۲ ۴۸ ۴۰
۹۰۰ ۸۵۰-۴۲۶۰ ۲۲۵۰ ۴۴ ۲۹ ۴۴ ۳۷ ۵۱ ۳۳ ۴۹ ۴۱
۱۰۰۰ ۹۴۵-۴۷۳۵ ۲۵۰۰ ۴۴ ۲۹ ۴۴ ۳۷ ۵۱ ۳۳ ۴۹ ۴۱
۶۰۰ ۶۰۰ ۷۰۵-۳۵۲۵ ۱۸۰۰ ۴۲ ۲۷ ۴۳ ۳۶ ۴۹ ۳۱ ۴۸ ۴۰
۸۰۰ ۹۴۰-۴۷۰۰ ۲۴۰۰ ۴۳ ۲۸ ۴۴ ۳۷ ۵۰ ۳۲ ۴۹ ۴۱
۱۰۰۰ ۱۱۷۵-۵۸۸۰ ۳۰۰۰ ۴۴ ۲۹ ۴۵ ۳۸ ۵۱ ۳۳ ۵۰ ۴۲
۸۰۰ ۸۰۰ ۱۳۰۵-۶۵۳۵ ۳۲۰۰ ۴۱ ۲۵ ۴۶ ۳۹ ۴۷ ۳۰ ۵۱ ۴۳
۱۰۰۰ ۱۶۳۵-۸۱۶۰ ۴۰۰۰ ۴۲ ۲۶ ۴۷ ۴۰ ۴۸ ۳۱ ۵۲ ۴۴
۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۹۰-۱۰۴۵۵ ۵۰۰۰ ۴۲ ۲۶ ۴۸ ۴۱ ۴۸ ۳۱ ۵۳ ۴۵

*جدول میزان آلودگی صدای VAV چهارگوش

میزان آلودگی صوتی(dB[A])
۶۰۰x۴۰۰ دبی جریان(l/s) V(l/s)
ΔPg=۱۰۰Pa ΔPg=۲۰۰Pa
صدای باز تولید شده در کانال صدای منتشر شده از بدنه صدای باز تولید شده در کانال صدای منتشر شده از بدنه
بدون صداگیر با صداگیر
TX
بدون روکش آکوستیک با روکش آکوستیک بدون صداگیر با صداگیر
TX
بدون روکش آکوستیک با روکش آکوستیک
ΔpA ΔpA1 ΔpA2 ΔpA3 ΔpA ΔpA1 ΔpA2 ΔpA3
۱۰۰ ۹۹ ۱۰-۹۵ ۴۰ ۴۲ ۲۷ ۲۱ ۱۵ ۴۸ ۲۹ ۲۸ ۲۱
۱۲۵ ۱۲۴ ۱۵-۱۵۰ ۶۰ ۴۲ ۲۸ ۲۲ ۱۵ ۴۷ ۳۲ ۲۸ ۲۰
۱۶۰ ۱۵۹ ۲۵-۲۵۰ ۱۰۰ ۴۴ ۳۲ ۲۴ ۱۶ ۵۱ ۳۷ ۳۱ ۲۳
۲۰۰ ۱۹۹ ۴۰-۴۰۵ ۱۵۵ ۴۵ ۳۱ ۲۶ ۱۵ ۴۹ ۳۶ ۳۱ ۱۷
۲۵۰ ۲۴۹ ۶۰-۶۱۵ ۲۴۵ ۴۵ ۳۲ ۳۴ ۱۶ ۴۸ ۳۶ ۳۶ ۲۰
۳۱۵ ۳۱۴ ۱۰۵-۱۰۳۰ ۳۹۰ ۴۴ ۳۲ ۳۵ ۱۷ ۴۹ ۳۷ ۴۰ ۲۲
۴۰۰ ۳۹۹ ۱۷۰-۱۶۸۰ ۶۲۵ ۴۰ ۲۸ ۳۲ ۱۸ ۴۷ ۳۵ ۴۰ ۲۳

*جدول میزان آلودگی صدای VAV گرد

فهرست
Call Now Button