دریچه برگشت پره ایرفویلی

دریچه های برگشت پره ایرفویلی جهت هوای برگشت و اگزاست مورد استفاده قرار می گیرند. این دریچه ها با استفاده از پروفیل آلومینیومی پره ایرفویلی با زاویه ۴۰ درجه تولید می شوند که به صورت یک طرفه و پره ثابت می باشند و جهت پوشش نهایی آن ها از رنگ کوره ای الکترو استاتیک استفاده می شود. زاویه ۴۰ درجه پره ها باعث می شود تا با حداقل افت ممکن، دید افقی به داخل دریچه وجود نداشته باشد. این دریچه ها به دلیل ظرافت مناسب نصب در محل هایی که احتمال برخورد نفرات یا اشیا با آن وجود دارد باید به جای دریچه های برگشت پره Z استفاده شود.این دریچه ها تا عرض ۷۰ سانتی متر با پره یکپارچه ساخته می شوند و در صورتی که عرض (ضلع موازی پره ها) بیشتر از ۷۰ باشد با استفاده از اضافه کردن ستون های تقویت کننده در وسط پره مقاوت آن افزایش می یابد. از دیگر قابلیت های این دریچه ها اضافه کردن محل نصب سوکت بیهوشی جهت استفاده به عنوان دریچه اگزاست اتاق عمل ها می باشد. در اتاق عمل تماس با غلظت بالای گاز های بیهوشی اثراتی مانند سردرد، تحریک پذیری، خستگی، خواب آلودگی ، حالت تهوع و … را به همراه دارد. جهت پیشگیری از نشت گاز های بیهوشی پس از انجام بیهوشی نیاز است تا گاز ها از مجاری تخلیه هوای اتاق عمل به بیرون منتقل شوند. با تعبیه محل اتصال روی دریچه برگشت پره ایرفویلی که به دریچه برگشت اتاق عمل نیز شناخته می شوند امکان تخلیه گاز های بیهوشی بدون نشتی به وجود می آید. در صورت نیاز به تنظیم و بالانس جریان هوا بین چند دریچه برگشت می توان از دمپر پشت دریچه ای پره متقابل آلومینیومی روی این دریچه ها استفاده کرد.

کاربرد

  • استفاده به عنوان دریچه برگشت یا اگزاست در کاربری های عمومی
  • استفاده جهت خروج و دفع گاز های بیهوشی در اتاق عمل
  • استفاده در محل هایی که نبود دید افقی به داخل دریچه از اهمیت برخوردار باشد

نصب

همانند اکثر دریچه های تولیدی این مجموعه دریچه های برگشت پره ایرفویلی نیز با استفاده از پیچ خودکار در محل بازشو نصب می شوند. همچنین در صورت نیاز می توان این دریچه ها را در اتاق عمل از پشت پنل های پوشش دهنده دیواره ها و بدون استفاده از پیچ روی قاب دریچه نصب نمود. بهتر است دریچه ها روی قاب چوبی یا فلزی نصب شود. زیرا نصب دریچه روی گچ باعث می شود در طول زمان دریچه به درستی در جای خود قرار نگیرد. در صورت نصب دریچه ها روی سقف و دیوار های خشک مانند کناف سازه زیرساخت سقف باید دور تا دور بازشو کشیده شود و دریچه روی سازه پیچ شود. دریچه های برگشت اتاق عمل پره ایرفویلی مجهز به سوکت بیهوشی باید در محلی نصب شود که در دسترس باشد و افراد مشغول در اتاق عمل به آن دسترسی داشته باشند.

اطلاعات فنی

ردیف شرح جنس ضخامت عملکرد پوشش توضیحات
۱ قاب پروفیل آلومینیوم ۱ ثابت رنگ پودری الکترواستاتیک سفید رال۹۰۱۶ -
۲ پره پروفیل آلومینیوم ۱.۲ ثابت رنگ پودری الکترواستاتیک سفید رال۹۰۱۶ -
۳ دمپر گالوانیزه ۰.۵ متحرک - در صورت سفارش مشتری
پروفیل آلومینیوم ۰.۸ متحرک - در صورت سفارش مشتری

اطلاعات طراحی

ابعاد(inch) مساحت مفید(ft2) دبی جریان هوادهی(CFM)
سرعت جریان هوا(FPM)
۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰
۱۰x۶ ۰.۲۴۶ ۷۴ ۹۹ ۱۲۳ ۱۴۸ ۱۷۲ ۱۹۷ ۲۲۲ ۲۴۶
۱۲x۶ ۰.۳۰ ۹۰ ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۸۰ ۲۱۰ ۲۴۰ ۲۷۰ ۳۰۰
۱۰x۸ ۰.۳۳۶ ۱۰۱ ۱۳۵ ۱۶۸ ۲۰۲ ۲۳۵ ۲۶۹ ۳۰۲ ۳۳۶
۱۲x۸ ۰.۴۱۸ ۱۲۶ ۱۶۸ ۲۰۹ ۲۵۱ ۲۹۳ ۳۳۵ ۳۷۶ ۴۱۸
۱۸x۶ ۰.۴۶۴ ۱۳۹ ۱۸۶ ۲۳۲ ۲۷۹ ۳۲۵ ۳۷۱ ۴۱۸ ۴۶۴
۱۲x۱۲ ۰.۶۵۵ ۱۹۶ ۲۶۲ ۳۲۷ ۳۹۳ ۴۵۸ ۵۲۳ ۵۹۰ ۶۵۵
۱۸x۱۲ ۰.۹۹۱ ۲۹۸ ۳۹۶ ۴۹۵ ۵۹۴ ۶۹۴ ۷۹۳ ۸۹۲ ۹۹۱
۲۴x۱۲ ۱.۳۶ ۴۰۸ ۵۴۴ ۶۸۰ ۸۱۵ ۹۵۲ ۱۰۹۰ ۱۲۲۵ ۱۳۶۰
۱۸x۱۸ ۱.۵۶ ۴۶۸ ۶۲۵ ۷۸۰ ۹۳۵ ۱۰۹۲ ۱۲۵۰ ۱۴۰۳ ۱۵۶۰
۳۰x۱۲ ۱.۷۰ ۵۱۰ ۶۸۰ ۸۵۰ ۱۰۲۰ ۱۱۹۰ ۱۳۶۰ ۱۵۳۰ ۱۷۰۰
۲۴x۱۸ ۲.۰۸ ۶۲۴ ۸۳۲ ۱۰۴۰ ۱۲۴۸ ۱۵۴۷ ۱۶۶۵ ۱۸۷۲ ۲۰۸۰
۳۰x۱۸ ۲.۶۲ ۷۸۶ ۱۰۵۰ ۱۳۱۰ ۱۵۷۳ ۱۸۳۴ ۲۰۹۸ ۲۳۵۷ ۲۶۲۰
۲۴x۲۴ ۲.۸۱ ۸۴۳ ۱۱۲۵ ۱۴۰۵ ۱۶۸۵ ۱۹۷۰ ۲۲۴۵ ۲۵۳۰ ۲۸۱۰
۳۶x۱۸ ۳.۱۸ ۹۵۴ ۱۲۷۲ ۱۵۹۰ ۱۹۱۰ ۲۲۳۰ ۲۵۴۲ ۲۸۶۰ ۳۱۸۰
۳۰x۲۴ ۳.۵۴ ۱۰۶۲ ۱۴۱۷ ۱۷۷۰ ۲۱۲۵ ۲۴۸۰ ۲۸۳۰ ۳۱۸۵ ۳۵۴۰
۳۶x۲۴ ۴.۲۸ ۱۲۸۵ ۱۷۱۵ ۲۱۴۲ ۲۵۷۰ ۳۰۰۰ ۳۴۳۰ ۳۸۶۰ ۴۲۸۰
۳۶x۳۰ ۵.۴۲ ۱۶۲۵ ۲۱۷۰ ۲۷۱۰ ۳۲۵۰ ۳۷۹۰ ۴۳۳۰ ۴۸۷۰ ۵۴۲۰
۴۸x۲۴ ۵.۷۲ ۱۷۱۵ ۲۲۹۰ ۲۸۶۰ ۳۴۳۰ ۴۰۰۰ ۴۵۷۰ ۵۱۵۰ ۵۷۲۰
۴۸x۳۰ ۷.۳۴ ۲۲۰۰ ۲۹۳۵ ۳۶۷۰ ۴۴۰۰ ۵۱۴۰ ۵۸۷۰ ۶۶۱۰ ۷۳۴۰
۴۸x۳۶ ۸.۷۱ ۲۶۱۰ ۳۴۸۵ ۴۳۶۰ ۵۲۲۰ ۶۰۹۰ ۶۹۷۰ ۷۸۴۰ ۸۷۱۰
فشار استاتیکی منفی(inch w.g.)
با فاصله پره های ۰.۷۵ ۰.۰۲۲ ۰.۰۳۹ ۰.۰۵۹ ۰.۰۸۴ ۰.۱۱۲ ۰.۱۴۸ ۰.۱۸۷ ۰.۲۲۵
فهرست
Call Now Button