دریچه رفت اتاق عمل

دریچه های رفت اتاق عمل جهت تامین هوای همگن در جهت عمودی با سرعت پایین مورد استفاده قرار می گیرند. این دریچه ها به وسیله پروفیل آلومینیوم به عنوان قاب و ورق پرفوریت آلومینیومی به عنوان رخ دریچه تولید می شوند. پوشش دریچه های رفت اتاق عمل رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد. در صورت نیاز مشتریان می توان این دریچه ها را از جنس استیل ضد زنگ و یا به صورت ترکیبی با آلومینیوم نیز تولید کرد. این دریچه ها گزینه مناسبی جهت استفاده در اتاق تمیز و اتاق عمل به دلیل  تزریق عمودی هوا می باشند. در محیط ها خروجی هوای برگشت یا اگزاست در سطح پایین اتاق قرار می گیرد.

کاربرد

  • قابل استفاده جهت جداسازی هوایی محیط های حساس مانند تخت بیمار در اتاق عمل
  • قابل استفاده در اتاق تمیز
  • مناسب جهت نصب بر روی سیستم های جریان آرام(لمینار فلو)
  • مناسب جهت ایجاد الگوی جریان ریزشی عمودی

نصب

اطلاعات فنی

ردیف شرح جنس ضخامت عملکرد پوشش توضیحات
۱ قاب آلومینیوم ۱ ثابت رنگ پودری الکترواستاتیک سفید رال۹۰۱۶ -
۲ ورق آلومینیوم ۱ ثابت رنگ پودری الکترواستاتیک سفید رال۹۰۱۶ -
۳ دمپر آلومینیوم ۰/۸ متحرک-متقابل - در صورت سفارش مشتری

اطلاعات طراحی

جدول اول: میانگین سرعت خروجی در سطح دریچه
LFM/LFF دبی هوا
ابعاد محصول m3/h ۷۲ ۱۰۸ ۱۴۴ ۱۸۰ ۲۱۶ ۲۸۸ ۳۶۰ ۴۳۲ ۵۰۴ ۵۷۶ ۶۴۸ ۷۲۰
l/h ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۸۰ ۲۰۰
۶۰۰*۶۰۰ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۳ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۳۰ ۰.۳۷
۹۰۰*۶۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۳ ۰.۱۸ ۰.۲۴ ۰.۳۰
۱۲۰۰*۶۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۴ ۰.۲۸ ۰.۳۲ ۰.۳۷
جدول دوم: افت فشار استاتیک دریچه(Pa) (در حالت دمپر باز)
LFM/LFF دبی هوا
ابعاد محصول m3/h ۷۲ ۱۰۸ ۱۴۴ ۱۸۰ ۲۱۶ ۲۸۸ ۳۶۰ ۴۳۲ ۵۰۴ ۵۷۶ ۶۴۸ ۷۲۰
l/h ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۸۰ ۲۰۰
۶۰۰*۶۰۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۴ ۵
۹۰۰*۶۰۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۴ ۵ ۷
۱۲۰۰*۶۰۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۴ ۴
جدول سوم: اطلاعات آکوستیک(سطح صدا) dBA (درحالت دمپر باز)
LFM/LFF دبی هوا
ابعاد محصول m3/h ۷۲ ۱۰۸ ۱۴۴ ۱۸۰ ۲۱۶ ۲۸۸ ۳۶۰ ۴۳۲ ۵۰۴ ۵۷۶ ۶۴۸ ۷۲۰
l/h ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۸۰ ۲۰۰
۶۰۰*۶۰۰ <۲۰ ۲۵ ۲۹ ۳۳
۹۰۰*۶۰۰ <۲۰ ۲۸ ۳۲ ۳۵
۱۲۰۰*۶۰۰ <۲۰ <۲۰
فهرست
Call Now Button