دریچه سقفی چهارگوش

دریچه های سقفی چهار گوش زیر مجموعه ی دریچه های سقفی محسوب می شوند که به دلیل امکان انتخاب جهت دهی جریان هوا در یک الی چهار جهت ، یکی از پر کاردبردترین دریچه های سقفی می باشد. دریچه های سقفی چهار گوش در دو نوع کلاف دور باز و کلاف پهن تولید می شوند که تفاوت این دو مدل در ساختار قاب دریچه و در قسمت کلاف بندی پشت دریچه می باشد. در مدل کلاف دور باز (پره ثابت) قسمت پره متصل به قاب و ثابت می باشد ولی در گونه ی کلاف پهن (پره جداشونده) قابلیت جدا شدن پره از قاب وجود دارد. از مزایای مهم این مدل دریچه ها وجود چهار گونه ی متفاوت با جهت دهی هوایی متقارن ثابت یک طرفه، دو طرفه، سه طرفه و چهار طرفه می باشد که چرخش جریان یکنواخت هوا را توسط پره های متوالی متقارن هم مرکز فراهم می کند. از تجهیزات جانبی و قابل اضافه شدن به این محصول، انواع دمپر های پشت دریچه ای اعم از پشت دریچه ای موازی و پشت دریچه ای متقابل را می توان به کار برد. تنظیم دمپر در مدل کلاف پهن با جداسازی پره ها از قاب صورت می گیرد در حالی که در مدل کلاف دور باز از طریق یک حفره در کنار قاب انجام می پذیرد. جنس این نوع دریچه ها پروفیل آلومینیوم و رنگ آمیزی آن به صورت پاشش الکترواستاتیکی پودری کوره ای می باشد. رنگ پیش فرض این محصول رنگ سفید است ولی امکان اجرای رنگ آمیزی در رنگ های مختلف طبق سفارش مشتری نیز وجود دارد.

کاربرد

عمده ی کاربرد دریچه های سقفی چهار گوش در منازل مسکونی، ساختمان های اداری و تجاری، بیمارستان ها، هتل ها، رستوران ها و … می باشد که طبق مکان و موقعیت نصب دریچه و همچنین نظر معمار و سازنده، نوع دریچه از لحاظ کلاف دور باز یا کلاف پهن و همچنین تعداد جهت دهی هوا به صورت یک الی چهار جهت انتخاب می شود. بنا بر نوع طراحی دریچه، حداکثر ارتفاع پیشنهادی سقف برای این محصول ۴ متر است و این نوع دریچه ها بر روی کانال های هوای گرد به وسیله ی یک باکس رابط یا طوقه ای به کانال اصلی متصل می شوند. این نوع دریچه ها معمولا به منظور هوادهی مورد استفاده قرار می گیرند ولی امکان به کار گیری جهت هوای برگشت و مکش نیز وجود دارد که اگر از نوع چهار طرفه جهت مکش استفاده شود نیازی به دمپر ندارد. شایان ذکر است الگوی پخش هوای این دریچه به صورت افقی وسیع (Wide Horizontal) به یک الی چهار جهت می باشد. از لحاظ زیبا شناسی دریچه های سقفی کلاف پهن به دلیل اتصال پیچ از پشت پره ها و قسمت داخلی قاب به کانال مربوطه نسبت به دریچه های سقفی کلاف دور باز که اتصال آن به وسیله ی پیچ کردن قاب جلویی به سقف مربوطه است، ظاهر زیبا و مورد پسند تری دارد.

نصب

بسته به کلاف دور باز بودن یا کلاف پهن بودن ساختار این نوع دریچه ها، دو روش نصب متفاوت برای هر کدام وجود دارد، به این صورت که در دریچه های چهارگوش سقفی کلاف دور باز تنها روش نصب پیچ کردن دریچه از محل هایی که سوراخ پیچ روی قاب جلویی تعبیه شده است، می باشد. در حالی که در نوع کلاف پهن پس از جدا سازی پره ها از قاب جهت نصب دریچه به سقف، قاب از قسمت درونی به کانال پیچ می شود و در رخ دریچه سوراخ و تغییری ایجاد نمی شود. با این حال در صورت نیاز و سفارش مشتری امکان تعبیه جای پیچ روی قاب جلویی جهت نصب وجود دارد. مناسب ترین الگو جهت نصب صحیح به این صورت است که باز شو سقف باید ۷ سانتی متر بیشتر از ابعاد پشت دریچه باشد همچنین انتهای کانال باید حداقل ۲ سانتی متر بالاتر از سطح سقف باشد. این محدودیت با به کار گیری دریچه های کلاف دور باز از بین می رود.

اطلاعات فنی

ردیف شرح جنس ضخامت عملکرد پوشش توضیحات
۱ قاب پروفیل آلومینیوم ۱ ثابت رنگ پودری الکترواستاتیک سفید رال۹۰۱۶ -
۲ پره پروفیل آلومینیوم ۱ متحرک رنگ پودری الکترواستاتیک سفید رال۹۰۱۶ -
۳ دمپر ورق گالوانیزه ۰.۵ متحرک - در صورت سفارش مشتری
پروفیل آلومینیوم ۰.۸ متحرک - در صورت سفارش مشتری

اطلاعات طراحی

به عنوان دریچه هوای برگشت
ابعاد اسمی Vmin Δpt LWA
l/s m3/h Pa dB(A)
۱۵۰ ۲۵ ۹۰ ۱۰ ۲۰
۳۰ ۱۰۸ ۱۴ ۲۵
۳۵ ۱۲۶ ۱۹ ۳۰
۴۰ ۱۴۴ ۲۵ ۳۳
۲۲۵ ۳۵ ۱۲۶ ۴ <۱۵
۵۵ ۱۹۸ ۱۰ ۲۱
۷۵ ۲۷۰ ۱۸ ۳۰
۹۵ ۳۴۲ ۲۸ ۳۸
۳۰۰ ۶۰ ۲۱۶ ۴ ۱۶
۹۵ ۳۴۲ ۱۰ ۲۸
۱۳۰ ۴۶۸ ۲۰ ۳۷
۱۶۰ ۵۷۶ ۳۰ ۴۲
۳۷۵ ۹۰ ۳۲۴ ۶ ۱۹
۱۶۰ ۵۷۶ ۱۷ ۳۴
۲۲۰ ۷۹۲ ۳۲ ۴۳
۲۷۰ ۹۷۲ ۴۹ ۴۹
۴۵۰ ۱۳۵ ۴۸۶ ۴ ۱۷
۲۳۵ ۸۴۶ ۱۲ ۳۴
۳۱۰ ۱۱۱۶ ۲۱ ۴۲
۳۸۰ ۱۳۶۸ ۳۱ ۴۸
۵۲۵ ۱۸۰ ۶۴۸ ۴ ۱۹
۲۷۵ ۹۹۰ ۱۰ ۳۱
۳۷۰ ۱۳۳۲ ۱۸ ۳۹
۴۵۵ ۱۶۳۸ ۲۸ ۴۵
۶۰۰ ۲۳۰ ۸۲۸ ۵ ۱۹
۳۴۰ ۱۲۲۴ ۱۰ ۳۱
۴۴۵ ۱۶۰۲ ۱۸ ۳۹
۵۵۰ ۱۹۸۰ ۲۷ ۴۵
به عنوان دریچه هوای رفت
ابعاد اسمی Vmin Δpt LWA VL0.5
l/s m3/h Pa dB(A) m
۱۵۰ ۲۵ ۹۰ ۱۶ ۲۲ ۰.۸
۳۰ ۱۰۸ ۲۳ ۲۷ ۰.۹
۳۵ ۱۲۶ ۳۱ ۳۲ ۱.۰
۴۰ ۱۴۴ ۴۰ ۳۶ ۱.۲
۲۲۵ ۳۵ ۱۲۶ ۶ <۱۵ ۱.۰
۵۵ ۱۹۸ ۱۴ ۲۲ ۱.۲
۷۵ ۲۷۰ ۲۵ ۳۱ ۱.۴
۹۵ ۳۴۲ ۴۱ ۳۸ ۱.۸
۳۰۰ ۶۰ ۲۱۶ ۶ <۱۵ ۰.۸
۹۵ ۳۴۲ ۱۴ ۲۳ ۱.۵
۱۳۰ ۴۶۸ ۲۶ ۳۳ ۲.۱
۱۶۰ ۵۷۶ ۴۰ ۳۹ ۲.۶
۳۷۵ ۹۰ ۳۲۴ ۴ <۱۵ ۱.۰
۱۶۰ ۵۷۶ ۱۴ ۲۸ ۲.۰
۲۲۰ ۷۹۲ ۲۷ ۳۷ ۲.۷
۲۷۰ ۹۷۲ ۴۰ ۴۲ ۳.۵
۴۵۰ ۱۳۵ ۴۸۶ ۵ ۱۵ ۱.۰
۲۳۵ ۸۴۶ ۱۵ ۳۰ ۲.۵
۳۱۰ ۱۱۱۶ ۲۶ ۳۷ ۳.۴
۳۸۰ ۱۳۶۸ ۳۹ ۴۳ ۴.۱
۵۲۵ ۱۸۰ ۶۴۸ ۶ ۱۵ ۱.۶
۲۷۵ ۹۹۰ ۱۴ ۲۶ ۲.۶
۳۷۰ ۱۳۳۲ ۲۶ ۳۵ ۳.۴
۴۵۵ ۱۶۳۸ ۴۰ ۴۰ ۴.۱
۶۰۰ ۲۳۰ ۸۲۸ ۷ ۱۵ ۲.۱
۳۴۰ ۱۲۲۴ ۱۵ ۲۶ ۲.۹
۴۴۵ ۱۶۰۲ ۲۶ ۳۴ ۳.۷
۵۵۰ ۱۹۸۰ ۴۰ ۴۱ ۴.۳
فهرست
Call Now Button