دریچه های گردابی

دریچه هوای گردابی جهت هوای رفت سیستم های تهویه مطبوع و از جنس ورق گالوانیزه یا آلومینیوم و در انواع گرد یا چهارگوش به همراه رنگ پودری الکترو استاتیک کوره ای تولید می شوند. جهت افزایش فشار استاتیک و یکنواخت شدن توزیع هوای خروجی از دریچه گردابی می توان از پلنیوم باکس ها با طوقه ورودی از کنار یا طوقه از بالا استفاده کرد. در کاربرد هایی نظیر تهویه اتاق تمیز، این دریچه روی فیلتر باکس نصب می شود. هوای خروجی از دریچه های گردابی به واسطه شکل خاص پره ها و موقعیت قرار گیری آن ها روی سطح دریچه، الگوی چرخشی دارد که در تمام ۳۶۰ درجه پخش می شود. این الگو کمک می کند تا هوای تزریق شده به محیط سریع تر از الگو های دیگر پخش هوا با هوای موجود تهویه نشده در محیط همدما شود. این پدیده باعث می شود تا دریچه های گردابی انتخاب مناسبی جهت محیط ها با نیاز آسایش بالا باشد. از مزایای دیگر الگوی پخش گردابی هم سرعت شدن سریعتر جریان هوای ورودی با هوای محیط نسبت به دیگر انواع دریچه ها است که باعث کاهش حس وزش باد و آشفتگی (توربولانسی) کمتر جریان در محیط تهویه شده می شود.

کاربرد

  • استفاده در محیط ها با نیاز به نرخ تغییر هوای بالا
  • انواع سقف های کاذب و سیستم های اکسپوزد
  • به عنوان ورودی هوا در اتاق تمیز
  • قابل استفاده جهت تهویه محیط های اداری
  • مناسب جهت محیط های دارای درجه آسایش بالا
  • قابل استفاده جهت سرمایش و گرمایش
  • مناسب جهت کاربرد های دبی بالا
  • قابلیت نصب انواع فیلتر باکس و فیلتر( کربن اکتیو، هپا، اولپا، پلیتد و …)

نصب

دریچه های گردابی همانند دریچه های معمولی روی سقف کاذب به وسیله پیچ نصب می شود. در صورتی که به هر دلیلی نیاز به انتقال وزن دریچه و پلنیوم باکس آن به سقف بتنی باشد، می توان با استفاده از اضافه کردن تجهیزاتی مانند گوشواره نصب و اتصال میله های رزوه شده به سقف به این مهم دست یافت. در صورتی که سقف محل نصب دریچه از نوع تایلی باشد با هماهنگ کردن ابعاد دریچه با ابعاد بازشو تایل دریچه گردابی به راحتی و مانند تایل ها روی سقف و به صورت هم سطح قرار می گیرد. دریچه گردابی مناسب ارتفاع سقف ۲.۵ الی ۴ متر می باشد.

اطلاعات فنی

ردیف شرح جنس ضخامت عملکرد پوشش توضیحات
۱ ورق ورق آلومینیوم ۱ ثابت رنگ پودری الکترواستاتیک سفید رال۹۰۱۶ -

اطلاعات طراحی

STDA & STDB حجم هوای رفت(l/s)
ابعاد نوع پارامتر ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۵۰ ۱۷۵
۲۵۰ A&B پرتاب(m) ۰.۸ ۱.۴ ۲.۲
A L WA(dBA) <۲۰ ۲۱ ۲۴
Δp (Pa) ۴ ۹ ۱۷
B L WA(dBA) <۲۰ ۲۰ ۲۳
Δp (Pa) ۴ ۷ ۱۵
۳۵۰ A&B پرتاب(m) ۰.۸ ۱.۵ ۲.۲ ۳.۰
A L WA(dBA) < ۲۰ < ۲۰ ۲۱ ۲۹ -
Δp (Pa) ۴ ۹ ۱۸ ۲۷
B L WA(dBA) <۲۰ <۲۰ ۲۰ ۲۴
Δp (Pa) ۴ ۶ ۱۵ ۲۵
۴۵۰ A&B پرتاب(m) ۱.۶ ۲.۴ ۳.۱ ۳.۶
A L WA(dBA) <۲۰ ۲۳ ۳۰ ۳۶
Δp (Pa) ۱۰ ۱۴ ۲۳ ۴۱
B L WA(dBA) <۲۰ ۲۲ ۲۵ ۲۸
Δp (Pa) ۱۱ ۲۱ ۳۶
۵۵۰ A&B پرتاب(m) ۰.۶ ۱.۵ ۲.۳ ۳.۰ ۳.۶ ۴.۱
A L WA(dBA) <۲۰ ۲۰ ۲۲ ۲۸ ۳۵ ۴۲
Δp (Pa) ۴ ۷ ۱۰ ۱۶ ۲۵ ۳۲
B L WA(dBA) <۲۰ <۲۰ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۶
Δp (Pa) ۴ ۵ ۷ ۱۳ ۲۲ ۲۹
SDVSB/SDVCB مدل
M 3/h l/s ۳۰۰
-
۸
۴۰۰-۱۶
۵۰۰-۱۶
۶۰۰-۱۶
۶۲۵-۱۶
۵۰۰
-
۲۴
۶۰۰-۴۰
۶۲۵-۴۰
۸۰۰-۶۴
۸۲۵-۶۴
۹۰ ۲۵ T ۰.۹
P s ۶
L w -
۱۰۸ ۳۰ T ۱.۰
P s ۸
L w -
۱۴۴ ۴۰ T ۱.۲
P s ۱۲
L w ۳۰
۱۸۰ ۵۰ T ۱.۴ ۱.۲
P s ۲۱ ۱۷
L w ۳۶ ۳۲
۲۱۶ ۶۰ T ۱.۶ ۱.۴ ۱.۰
P s ۳۰ ۲۴ ۷
L w ۴۱ ۳۶ -
۲۵۲ ۷۰ T ۱.۸ ۱.۶ ۱.۱
P s ۴۱ ۳۰ ۹
L w ۴۶ ۴۱ ۲۷
۲۸۸ ۸۰ T ۲.۲ ۱.۹ ۱.۳
P s ۵۴ ۴۰ ۱۱
L w ۵۰ ۴۵ ۳۱
۳۶۰ ۱۰۰ T ۲.۳ ۱.۵ ۱.۰
P s ۶۲ ۱۷ ۶
L w ۵۰ ۳۷ ۲۷
۴۵۰ ۱۲۵ T ۱.۸ ۱.۵ ۰.۹
P s ۲۶ ۱۱ ۱
L w ۴۴ ۳۲ -
۵۴۰ ۱۵۰ T ۲.۱ ۱.۶ ۱.۱
P s ۳۸ ۱۹ ۷
L w ۴۸ ۳۷ ۲۶
۷۲۰ ۲۰۰ T ۲.۱ ۱.۵
P s ۳۴ ۱۴
L w ۴۵ ۳۴
۹۰۰ ۲۵۰ T ۲.۵ ۱.۸
P s ۵۶ ۲۲
L w ۵۱ ۴۰
۱۰۸۰ ۳۰۰ T ۲.۲
P s ۳۱
L w ۴۴
۱۲۶۰ ۳۵۰ T ۲.۵
P s ۴۳
L w ۴۹
فهرست
Call Now Button