در ساختمان تجهیزات و وسایلی وجود دارند که نیاز به بازدید دوره ای، تعمیرات تجهیزات نصب شده داخل سقف و دیوار و یا دسترسی جهت راه اندازی یا تغییرات تنظیمات سیستم های الکتریکی و مکانیکی دارند. جهت ایجاد امکان دسترسی در کنار حفظ ظاهر معماری محیط در زیر این تجهیزات دریچه و درب بازدید تعبیه می شود. درب و دریچه بازدید بر اساس کاربرد و محل نصب آن ها دسته بندی و انتخاب می شوند.

از جمله کاربرد و محل نصب درب بازدید می توان به مواردی مانند درب بازدید فاضلاب، دسترسی به شیر فلکه و شیر گاز، کلکتور های سیستم آب رسانی، تابلو و تقسیمات سیم کشی و الکتریکی، بازدید فن کویل و داکت اسپلیت و … اشاره کرد.

فهرست
Call Now Button