دمپر کانال دستی و موتوری

دمپرهای کانالی در دو نوع دستی و موتوری که هر کدام به دو شکل چهارگوش و گرد هستند، تولید می شوند. این دمپر ها در مسیر جریان عبوری هوا قرار می گیرند و وظیفه ی آن ها کنترل دبی هوای عبوری در کانال می باشد. کنترل میزان جریان عبوری به وسیله ی تغییر زاویه ی پره های دمپر میسر می شود. در مدل چهار گوش پره ها از نوع V شکل و چیدمان پره ها به دو صورت متقابل و موازی می باشد، در حالی که در مدل گرد دمپر به صورت تک پره دیسکی و یا چند پره ساخته می شود. مزیت استفاده از دمپر متقابل نسبت به موازی کنترل بهتر و دقیق تر دبی هوا است. نحوه ی تنظیم دمپر های دستی به وسیله ی دسته دمپری که روی بیرون قاب دمپر تعبیه شده است انجام می پذیرد در حالی که در دمپرهای موتوری این وظیفه توسط موتور الکتریک و یا پنوماتیکی که روی محور دمپر که در بیرون قاب دمپر نصب شده است انجام می شود. دمپر های موتوری به صورت اتوماتیک و به وسیله ی ترموستات، پتانسیومتر و یا سیستم کنترل مرکزی ساختمان تنظیم و کنترل می شوند. این موتور ها در سه مدل و نوع تدریجی، فنر برگشت و سه وضعیتی تولید و عرضه می شوند که هرکدام برای موارد خاصی به کار برده می شند که در ادامه به اختصار کارکرد هر مدل تشریح شده است.

موتور سه وضعیتی: این موتورها دمپرها را در سه وضعیت باز، بسته و یا نیمه باز می توانند قرار دهند و کارکرد آن ها این گونه است که به محض اتصال جریان الکتریکی، موتور دمپر حرکت کرده و تغییر وضعیت می دهد و زمانی که جریان قطع شود وضعیت پره های دمپر در همان نقطه ثابت می ماند.

موتور تدریجی: نحوه ی کارکرد این موتورها به صورت گرفتن ولتاژ پیوسته ی ۰ الی ۱۰ ولت و تبدیل آن به وضعیت ۰ الی ۱۰۰ درصد بازشدگی دمپر است، بدین معنی که در تمامی مقادیر بین بسته بودن کامل الی بازشدگی کامل امکان تنظیم شدن را دارند. این امر با کمک گرفتن از پتانسیومتر و خروجی ۰ الی ۱۰ ولتی آن میسر می شود.

موتورهای فنر برگشت: این نوع موتورها فقط در دو وضعیت کاملا باز یا کاملا بسته عمل می کنند. عملکرد این موتور دمپرها به این صورت است که فنر تعبیه شده داخل موتور هنگام باز شدن دمپر فشرده شده و در زمان قطع جریان برق موتور به صورت اعمال گشتاور مکانیکی باعث بسته شدن دمپر می شود. به این مدل عملکرد normally close گفته می شود. عکس این حالت نیز امکان پذیر است، یعنی فنر تعبیه شده در موتور دمپر هنگام بسته شدن دمپر فشرده شده و در صورت قطع جریان برق موتور به صورت اتوماتیک باعث باز شدن دمپر می شود. به مدل عملکرد normally open گفته می شود. جنس دمپرهای کانالی از استیل، آلومینیوم، آهن گالوانیزه و کربن استیل و ضخامت ورق استفاده شده بین ۰.۵ تا ۱۰ میلیمتر می تواند باشد. حداقل و حداکثر ابعاد ساخت دمپرهای کانال دستی و موتوری نیز به ترتیب بین ۱۰ در ۱۰ سانتی متر و ۵۰ در ۱۴۰ سانتی متر است. در صورتی که ابعاد دمپر از حالت عادی بیشتر باشد، در ساختار سازه، سازه ای نگهدارنده یا کمکی به صورت قید به عنوان ستون در میان دمپر ایجاد و تیغه های دمپر را بصورت دو ستونی، سه ستونی و یا حتی چهار ستونی تعبیه می کنند که تیغه های دمپر توان لازم در انسداد یا تنظیم هوای عبوری از دمپر را داشته باشند و در برابر فشار هوا تغییر حالت پیدا نکنند. جهت هوابندی بهتر، روی محل اتصال شفت پره به قاب از نوار هوابند استیل استفاده می شود. جهت به حداقل رساندن نشتی هوا امکان اضافه کردن نوار هوابند لاستیکی سیلیکونی روی لبه پره هنگام بسته بودن کامل دمپر نیز وجود دارد.

دمپر کانال دستی و موتوری

دمپرهای کانالی در دو نوع دستی و موتوری که هر کدام به دو شکل چهارگوش و گرد هستند، تولید می شوند. این دمپر ها در مسیر جریان عبوری هوا قرار می گیرند و وظیفه ی آن ها کنترل دبی هوای عبوری در کانال می باشد. کنترل میزان جریان عبوری به وسیله ی تغییر زاویه ی پره های دمپر میسر می شود. در مدل چهار گوش پره ها از نوع V شکل و چیدمان پره ها به دو صورت متقابل و موازی می باشد، در حالی که در مدل گرد دمپر به صورت تک پره دیسکی و یا چند پره ساخته می شود. مزیت استفاده از دمپر متقابل نسبت به موازی کنترل بهتر و دقیق تر دبی هوا است. نحوه ی تنظیم دمپر های دستی به وسیله ی دسته دمپری که روی بیرون قاب دمپر تعبیه شده است انجام می پذیرد در حالی که در دمپرهای موتوری این وظیفه توسط موتور الکتریک و یا پنوماتیکی که روی محور دمپر که در بیرون قاب دمپر نصب شده است انجام می شود. دمپر های موتوری به صورت اتوماتیک و به وسیله ی ترموستات، پتانسیومتر و یا سیستم کنترل مرکزی ساختمان تنظیم و کنترل می شوند. این موتور ها در سه مدل و نوع تدریجی، فنر برگشت و سه وضعیتی تولید و عرضه می شوند که هرکدام برای موارد خاصی به کار برده می شند که در ادامه به اختصار کارکرد هر مدل تشریح شده است.

موتور سه وضعیتی: این موتورها دمپرها را در سه وضعیت باز، بسته و یا نیمه باز می توانند قرار دهند و کارکرد آن ها این گونه است که به محض اتصال جریان الکتریکی، موتور دمپر حرکت کرده و تغییر وضعیت می دهد و زمانی که جریان قطع شود وضعیت پره های دمپر در همان نقطه ثابت می ماند.

موتور تدریجی: نحوه ی کارکرد این موتورها به صورت گرفتن ولتاژ پیوسته ی ۰ الی ۱۰ ولت و تبدیل آن به وضعیت ۰ الی ۱۰۰ درصد بازشدگی دمپر است، بدین معنی که در تمامی مقادیر بین بسته بودن کامل الی بازشدگی کامل امکان تنظیم شدن را دارند. این امر با کمک گرفتن از پتانسیومتر و خروجی ۰ الی ۱۰ ولتی آن میسر می شود.

موتورهای فنر برگشت: این نوع موتورها فقط در دو وضعیت کاملا باز یا کاملا بسته عمل می کنند. عملکرد این موتور دمپرها به این صورت است که فنر تعبیه شده داخل موتور هنگام باز شدن دمپر فشرده شده و در زمان قطع جریان برق موتور به صورت اعمال گشتاور مکانیکی باعث بسته شدن دمپر می شود. به این مدل عملکرد normally close گفته می شود. عکس این حالت نیز امکان پذیر است، یعنی فنر تعبیه شده در موتور دمپر هنگام بسته شدن دمپر فشرده شده و در صورت قطع جریان برق موتور به صورت اتوماتیک باعث باز شدن دمپر می شود. به مدل عملکرد normally open گفته می شود. جنس دمپرهای کانالی از استیل، آلومینیوم، آهن گالوانیزه و کربن استیل و ضخامت ورق استفاده شده بین ۰.۵ تا ۱۰ میلیمتر می تواند باشد. حداقل و حداکثر ابعاد ساخت دمپرهای کانال دستی و موتوری نیز به ترتیب بین ۱۰ در ۱۰ سانتی متر و ۵۰ در ۱۴۰ سانتی متر است. در صورتی که ابعاد دمپر از حالت عادی بیشتر باشد، در ساختار سازه، سازه ای نگهدارنده یا کمکی به صورت قید به عنوان ستون در میان دمپر ایجاد و تیغه های دمپر را بصورت دو ستونی، سه ستونی و یا حتی چهار ستونی تعبیه می کنند که تیغه های دمپر توان لازم در انسداد یا تنظیم هوای عبوری از دمپر را داشته باشند و در برابر فشار هوا تغییر حالت پیدا نکنند. جهت هوابندی بهتر، روی محل اتصال شفت پره به قاب از نوار هوابند استیل استفاده می شود. جهت به حداقل رساندن نشتی هوا امکان اضافه کردن نوار هوابند لاستیکی سیلیکونی روی لبه پره هنگام بسته بودن کامل دمپر نیز وجود دارد.

کاربرد

دمپرهای کانالی جهت متوقف کردن یا تنظیم جریان عبوری از کانال مورد استفاده قرار می گیرند و در مکان ها یا محل هایی که نیاز به این امر باشد از این دمپر ها استفاده می شود. این دمپرها را می توان روی خط کانال اصلی هوا و یا روی کانال های فرعی مانند کانال های هوای ورودی به اتاق ها نصب و به وسیله ی آن ها مقدار هوای عبوری را کنترل کرد. لذا در ساختمان ها، بنا های صنعتی، نیروگاه ها، پتروشیمی و پالایشگاه ها، حمل و نقل ریلی و مترو، بیمارستان ها و اتاق های تمیز و … مورد استفاده قرار می گیرد.

نصب

در دمپرهای کانالی لبه های فریم به عنوان فلنج عمل می کند و با همگام سازی با فلنج های جانبی که در دهانه کانال هوا قرار دارند، تشکیل یک جفت فلنج را می دهد. نصب این نوع دمپرها معمولا به صورت فلنج به فلنج بین دو کانال می باشد. عمق استاندارد نصب دمپر یا همان فاصله بین دو کانال جهت نصب دمپر ۱۶ سانتی متر می باشد. اگر سایز دمپر بزرگ باشد برای مهار آن می بایست از نگهدارنده هایی که از سقف یا دیوار گرفته شده اند استفاده کرد. ضمناً می توان این دمپرها را به صورت یک سر فلنج روی فضای انتهایی کانال ها یا روی دهانه بازشو ها نیز نصب کرد. برای این کار فریم ثانویه ای که از قبل جهت نصب روی بازشو جهت تحمل وزن دمپر در نظر گرفته شده است، مورد نیاز است.

اطلاعات فنی

ردیف شرح جنس ضخامت عملکرد پوشش توضیحات
۱ قاب ورق گالوانیزه ۱/۲۵ ثابت - امکان تغییر در صورت درخواست مشتری
۲ پره ورق گالوانیزه ۱ متحرک - امکان تغییر در صورت درخواست مشتری
۳ موتور - - متنوع - در صورت سفارش مشتری

اطلاعات طراحی

فهرست
Call Now Button