صداگیر کانالی

صداگیر کانالی یا سایلنسر وسیله ای جهت کنترل و کاهش صدای تولید شده توسط سیستم های تهویه مطبوع، گرمایش، سرمایش و انتقال هوا می باشد.

صداگیر کانالی بوسیله تبدیل انرژی صوت به گرما توسط محیط جاذب صوت به کاهش صدای منتقل شده در کانال های هوا کمک می کند. در ساده ترین حالت صداگیر از تعدادی پره و بدنه تشکیل شده است. این پره ها معمولا توسط مواد جاذب صوت پر می شوند. عرض و طول پره ها با توجه به شدت صوت در فرکانس های مختلف طراحی و محاسبه می شود. در صورت وجود فضای کافی در محل نصب سایلنسر با توجه به طول و عرض متغیر پره صداگیر صدای موجود در تمام فرکانس های قابل شنیدن را می توان کنترل کرد.

به طور کلی صداگیر ها از قسمت های زیر تشکیل شده اند:

 • پوشش ورق مشبک (perforated)  سبک روی پره ها (baffle)
 • مواد جاذب صوت درون پره ها که معمولا از جنس پشم های عایق مانند پشم سنگ می باشد.
 • بدنه صداگیر که معمولا به صورت دو سر فلنج و به وسیله ورق فلزی ( معمولا ورق گالوانیزه) ساخته می شود.
 • پوشش خارجی محیط جاذب صوت که در صورت نیاز در کاربرد های سرعت بالا جهت جلوگیری از پخش ذرات مورد استفاده قرار می گیرند.
 • نوک و دم پره که با توجه به سرعت هوا و صدای تولید شده توسط صداگیر انتخاب و طراحی می شوند.

صداگیر ها به صورت چهارگوش و گرد ساخته می شوند. در هنگام طراحی صداگیر ها باید مواردی مانند صدای ورودی، حجم  هوادهی، صدای مجاز در خروجی، ابعاد کانال، افت فشار و صدای بازتولید شده در صداگیر مد نظر قرار گیرند.

کاربرد

 • کاهش صدای تولید شده توسط فن های تهویه کننده و اگزاست فن ها
 • صنایع ریلی و تونل های مترو
 • کاهش صدای فن ها و تجهیزات کانالی در پروژه های صنعتی
 • کاهش صدای دستگاه های هواساز
 • کنترل سطح صدای تولید شده در اتاق های ژنراتور و دیزل ژنراتور
 • سیستم های تهویه شناور و هواپیما

نصب

نحوه نصب و اتصال صداگیر ها بستگی به مدل دوسر سایلنسر، ابعاد و طول صداگیر دارد. صداگیر هایی که به صورت دو سر فلنج ساخته می شود به کانال و یا تاسیسات تهویه از طریق فلنج متصل می شوند ولی با توجه به وزن بالای صداگیر ها معمولا ساپورت گیری و تجهیزات اضافه مورد نیاز می باشد. در هنگام نصب صداگیر کانالی باید به موارد زیر توجه داشت:

 • هر تجهیزی از قبیل دمپر کنترل هوا، فن، زانویی کانال و … که قبل یا بعد از صداگیر کانالی نصب می شود باید با فاصله مناسب از صداگیر نصب شود تا از بوجود آمدن جریان مغشوش در ابتدای صداگیر جلوگیری شود.
 • در هنگام نصب صداگیر کانالی در جلوی فن های سانتریفیوژ پره ها در حالت عمودی قرار گیرد.
 • هنگام نصب صداگیر در دیوار و بین دو محیط جداگانه جهت جلوگیری از عبور صدا از بین دیوار و سایلنسر استفاده از پوشش بتنی اضافه پیشنهاد می شود.

اطلاعات فنی

ردیف شرح جنس ضخامت عملکرد پوشش توضیحات
۱ ورق سوراخ دار آلومینیوم ۱ ثابت - -
۲ ورق ریل گالوانیزه ۱ ثابت - -
۳ ورق پره گالوانیزه ۱ متحرک - -
۴ عایق جاذب صوت پشم سنگ روکش شده مختلف ثابت - -

صداگیر چهارگوش

ردیف شرح جنس ضخامت عملکرد پوشش توضیحات
۱ ورق سوراخ دار آلومینیوم ۱ ثابت - -
۲ ورق پره گالوانیزه ۱ الی ۲ متحرک - -
۳ عایق جاذب صوت پشم سنگ روکش شده مختلف ثابت - -

صداگیر گرد

اطلاعات طراحی

طول عرض مجرا اکتاو باند f3[Hz] Vs(m/s)
۶۳ ۱۲۵ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶ ۱۰ ۱۴
۵۰۰ ۵۰ ۴ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۹ ۲۵ ۲۱ ۱۶ ۱۰ ۲۹ ۵۶
۵۰۰ ۱۰۰ ۳ ۴ ۵ ۸ ۱۳ ۱۵ ۱۱ ۸ ۸ ۲۳ ۴۵
۱۰۰۰ ۵۰ ۵ ۱۱ ۱۸ ۲۰ ۲۸ ۳۴ ۲۸ ۲۳ ۱۳ ۳۷ ۷۲
۱۰۰۰ ۸۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۳ ۲۵ ۱۹ ۱۵ ۱۰ ۲۸ ۵۵
۱۰۰۰ ۱۰۰ ۴ ۷ ۹ ۱ ۲۱ ۲۱ ۱۵ ۱۱ ۹ ۲۶ ۵۱
۱۵۰۰ ۵۰ ۶ ۱۴ ۲۶ ۲۹ ۳۷ ۴۲ ۳۶ ۲۹ ۱۶ ۴۴ ۸۷
۱۵۰۰ ۸۰ ۵ ۱۱ ۱۸ ۲۲ ۳۲ ۳۲ ۲۴ ۱۹ ۱۲ ۳۲ ۶۳
۱۵۰۰ ۱۰۰ ۴ ۹ ۱۴ ۱۹ ۲۹ ۲۸ ۱۹ ۱۳ ۱۰ ۲۹ ۵۶
۲۰۰۰ ۵۰ ۷ ۱۷ ۳۴ ۳۸ ۴۶ >۵۰ ۴۴ ۳۶ ۱۹ ۵۲ ۱۰۲
۲۰۰۰ ۸۰ ۶ ۱۴ ۲۴ ۲۹ ۴۰ ۴۰ ۲۹ ۲۳ ۱۳ ۳۶ ۷۰
۲۰۰۰ ۱۰۰ ۵ ۱۲ ۱۹ ۲۴ ۳۷ ۳۴ ۲۲ ۱۶ ۱۱ ۳۲ ۶۲
۲۵۰۰ ۵۰ ۸ ۲۰ ۴۲ ۴۷ >۵۰ >۵۰ >۵۰ ۴۳ ۲۲ ۶۰ ۱۱۸
۲۵۰۰ ۸۰ ۷ ۱۶ ۳۰ ۳۵ ۴۸ ۴۷ ۳۴ ۲۷ ۱۴ ۴۰ ۷۸
۲۵۰۰ ۱۰۰ ۶ ۱۵ ۲۴ ۳۰ ۴۴ ۴۱ ۲۶ ۱۹ ۱۲ ۳۴ ۶۷
۳۰۰۰ ۵۰ ۹ ۲۲ ۵۰ >۵۰ >۵۰ >۵۰ >۵۰ ۵۰ ۲۴ ۶۸ ۱۳۳
۳۰۰۰ ۸۰ ۸ ۱۹ ۳۵ ۴۲ >۵۰ >۵۰ ۳۹ ۳۱ ۱۶ ۴۴ ۸۵
۳۰۰۰ ۱۰۰ ۷ ۱۷ ۲۸ ۳۵ >۵۰ ۴۷ ۳۰ ۲۲ ۱۳ ۳۷ ۷۳

*میزان کاهش صدا و افت فشار در پره ۱۰ سانتی متر

طول عرض مجرا اکتاو باند f3[Hz] Vs(m/s)
۶۳ ۱۲۵ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶ ۱۰ ۱۴
۵۰۰ ۵۰ ۴ ۶ ۱۸ ۲۱ ۲۴ ۱۸ ۱۵ ۱۳ ۲۱ ۵۸ ۱۱۴
۵۰۰ ۱۰۰ ۲ ۴ ۱۲ ۱۳ ۱۵ ۱۲ ۱۰ ۸ ۱۱ ۳۱ ۶۱
۱۰۰۰ ۵۰ ۶ ۱۳ ۲۹ ۳۴ ۳۹ ۲۹ ۲۰ ۱۷ ۲۴ ۶۷ ۱۳۱
۱۰۰۰ ۸۰ ۵ ۱۱ ۲۴ ۲۶ ۲۹ ۲۲ ۱۶ ۱۳ ۱۵ ۴۳ ۸۴
۱۰۰۰ ۱۰۰ ۴ ۹ ۲۱ ۲۲ ۲۴ ۱۹ ۱۳ ۱۱ ۱۳ ۳۵ ۶۹
۱۵۰۰ ۵۰ ۸ ۲۰ ۴۱ ۴۶ >۵۰ ۴۱ ۲۶ ۲۱ ۲۷ ۷۵ ۱۴۷
۱۵۰۰ ۸۰ ۶ ۱۶ ۳۳ ۳۶ ۴۰ ۳۰ ۲۰ ۱۶ ۱۷ ۴۸ ۹۴
۱۵۰۰ ۱۰۰ ۵ ۱۴ ۳۰ ۳۲ ۳۴ ۲۵ ۱۷ ۱۴ ۱۴ ۴۰ ۷۸
۲۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۲۸ >۵۰ >۵۰ >۵۰ >۵۰ ۳۱ ۲۶ ۳۰ ۸۳ ۱۶۴
۲۰۰۰ ۸۰ ۸ ۲۲ ۴۳ ۴۷ >۵۰ ۳۹ ۲۴ ۱۹ ۱۹ ۵۳
۲۰۰۰ ۱۰۰ ۷ ۲۰ ۳۸ ۴۱ ۴۳ ۳۲ ۲۱ ۱۷ ۱۶ ۴۴ ۸۶
۲۰۰۰ ۲۰۰ ۳ ۱۲ ۲۳ ۲۲ ۱۸ ۱۲ ۱۰ ۷ ۹ ۲۵ ۵۰
۲۵۰۰ ۵۰ ۱۳ ۳۵ >۵۰ >۵۰ >۵۰ >۵۰ ۳۷ ۳۰ ۳۳ ۹۲ ۱۸۰
۲۵۰۰ ۸۰ ۱۰ ۲۸ >۵۰ >۵۰ >۵۰ ۴۷ ۲۸ ۲۳ ۲۱ ۵۹ ۱۱۵
۲۵۰۰ ۱۰۰ ۸ ۲۵ ۴۷ ۵۰ >۵۰ ۳۹ ۲۸ ۱۹ ۱۷ ۴۸ ۹۴
۲۵۰۰ ۲۰۰ ۴ ۱۴ ۲۹ ۲۸ ۲۲ ۱۴ ۱۱ ۸ ۱۰ ۲۸ ۵۴
۳۰۰۰ ۵۰ ۱۵ ۴۲ >۵۰ >۵۰ >۵۰ >۵۰ ۴۲ ۳۴ ۳۶ ۱۰۰ ۱۹۷
۳۰۰۰ ۸۰ ۱۱ ۳۴ >۵۰ >۵۰ >۵۰ >۵۰ ۳۳ ۲۶ ۲۳ ۶۴ ۱۲۶
۳۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۳۰ >۵۰ >۵۰ >۵۰ ۴۶ ۲۸ ۲۲ ۱۹ ۵۳ ۱۰۳
۳۰۰۰ ۲۰۰ ۵ ۱۷ ۳۵ ۳۴ ۲۶ ۱۶ ۱۳ ۱۰ ۱۱ ۳۰ ۵۹

*میزان کاهش صدا و افت فشار در پره ۲۰ سانتی متر

فهرست
Call Now Button