لوور پادری

لوور ها مخصوص فضاهایی است که نیاز به جا به جایی هوا دارد اما کانالی برای این امر تعبیه نشده است. لوور های عبور هوا، به ۶ دسته لوور آکوستیک، لوور سندتراپ، لوور هوارسان، لوور دوکی، لوور پشت بامی و لوور پادری تقسیم می شوند. لوور پادری درواقع از طریق نصب روی درب ها تبادل هوای بین دو محیط را انجام می دهد. با نظر بر این که در هر فضایی، جا به جایی و تهویه ی هوا باید برقرار باشد، در صورت عدم استفاده از لوور در این فضاها، از بین در ها و یا درز های دو محیط، هوا با فشار زیاد و همراه با سوت عبور می کند. در مواردی هم از لوور پادری بین دو فضایی استفاده می شود که تهویه ای وجود ندارد و تقسیم فشار را در این دو فضا ایجاد می کند. شکل پره های لوور پادری به صورت ۸ است. در صورت استفاده از لوور پادری و لوور سندتراپ، بر خلاف سایر لوور ها در هیچ حالت و زاویه ای، امکان دید به سمت دیگر دریچه وجود ندارد. لوور پادری از جنس آلومینیوم و یا استنلس استیل به همراه روکشی از رنگ الکترواستاتیک و به صورت دو قابه جهت ظاهر یکسان از هر دو سمت درب یا دیوار ساخته می شود.

کاربرد

لوور پادری اغلب در پایین درب ها، دیوار ها و پارتیشن ها نصب می شود. اگر بین دو محیط، فقط یکی سیستم ورود یا خروج هوا را داشته باشد، لوور پادری با تقسیم فشار مساوی بین دو فضا ( از محیط پر فشار به محیط کم فشار ) وظیفه ی تبادل هوای دو فضا را انجام می دهد. همچنین اگر دو فضا سیستم انتقال هوایی نداشته باشند، ( به حدی براثر سنگینی هوا که در یا پنجره ی هر محیط به سختی باز شود) لوور پادری تبادل هوا و تقسیم فشار را به خوبی انجام می دهد.

نصب

همانطور که گفته شد لوور پادری در قسمت پایینی دیوار ها و درب ها نصب می شود. برای نصب لوور پادری، باید از قبل اندازه ی لبه ی پشتی لوور را در نظر گرفته و این اندازه را روی محلی که قرار است نصب شود، برش داد. دریچه ی لوور را در این فضا قرار داده و سپس لبه ی فریم را به دیوار یا درب پیچ می کنیم. به منظور نمای بهتر در سمت دیگر دریچه، یک قاب اضافی در طرف دیگر لوور نصب می شود. نصب این قاب باعث می شود نمای دریچه در هر دو طرف به صورت یکسان باشد. اگر فریم لوور پادری دوسر فلنج باشد، لوور درون فضای مورد نظر جای می گیرد. به علت آن که لوور پادری در فضاهای داخلی نصب می شود، از این لوور ها برای عمق درب و دیوار ۳.۵ تا ۵ سانتی متر می توان استفاده کرد.

اطلاعات فنی

ردیف شرح جنس ضخامت عملکرد پوشش توضیحات
۱ قاب آلومینیوم ۱ ثابت رنگ پودری الکترواستاتیک سفید رال۹۰۱۶ -
۲ پره آلومینیوم ۱ ثابت رنگ پودری الکترواستاتیک سفید رال۹۰۱۶ -

اطلاعات طراحی

اطلاعات عملکرد
ابعاد افت فشار(Pa) ۳ ۷ ۱۲.۵ ۱۹.۵ ۲۸
l/s LWA l/s LWA l/s LWA l/s LWA l/s LWA
۱۵۰*۱۴۵ حجم(l/s) ۶ ۱۵ ۹ ۲۴ ۱۲ ۳۰ ۱۵ ۳۴ ۱۸ ۳۸
۲۰۰*۱۴۵ حجم(l/s) ۸ ۱۶ ۱۳ ۲۶ ۱۷ ۳۱ ۲۱ ۳۶ ۲۵ ۳۹
۲۰۰*۲۰۵ حجم(l/s) ۱۳ ۱۸ ۲۰ ۲۷ ۲۷ ۳۳ ۳۴ ۳۸ ۴۱ ۴۲
۳۰۰*۲۰۵ حجم(l/s) ۲۱ ۲۰ ۳۲ ۲۹ ۴۳ ۳۵ ۵۴ ۴۰ ۶۵ ۴۴
۳۰۰*۳۰۵ حجم(l/s) ۳۵ ۲۳ ۵۳ ۳۲ ۷۰ ۳۷ ۸۸ ۴۲ ۱۰۶ ۴۶
۴۰۰*۳۰۵ حجم(l/s) ۴۸ ۲۴ ۷۲ ۳۳ ۹۶ ۳۹ ۱۲۱ ۴۳ ۱۴۵ ۴۷
۴۵۰*۳۰۵ حجم(l/s) ۵۴ ۲۵ ۸۲ ۳۳ ۱۰۹ ۳۹ ۱۳۷ ۴۴ ۱۶۴ ۴۸
۴۵۰*۴۴۵ حجم(l/s) ۸۴ ۲۷ ۱۲۶ ۳۵ ۱۶۸ ۴۱ ۲۱۱ ۴۶ ۲۵۳ ۵۰
۶۰۰*۴۰۵ حجم(l/s) ۱۰۳ ۲۸ ۱۵۴ ۳۶ ۲۰۶ ۴۲ ۲۵۷ ۴۷ ۳۰۹ ۵۰
۵۰۰*۵۰۵ حجم(l/s) ۱۰۸ ۲۸ ۱۶۳ ۳۶ ۲۱۷ ۴۲ ۲۷۱ ۴۷ ۳۲۶ ۵۱
۶۰۰*۶۰۵ حجم(l/s) ۱۶۰ ۳۰ ۲۴۰ ۳۴ ۳۲۰ ۴۴ ۴۰۰ ۴۹ ۴۸۰ ۵۲
۸۰۰*۶۰۵ حجم(l/s) ۲۱۶ ۳۱ ۳۲۴ ۳۹ ۴۳۲ ۴۵ ۵۴۰ ۵۰ ۶۴۹ ۵۴
۱۰۰۰*۶۰۵ حجم(l/s) ۲۷۲ ۳۲ ۴۰۸ ۴۰ ۵۴۴ ۴۶ ۶۸۱ ۵۱ ۸۱۷ ۵۵
۱۲۰۰*۶۰۵ حجم(l/s) ۳۲۸ ۳۳ ۴۹۲ ۴۱ ۶۵۶ ۴۷ ۸۲۱ ۵۲ ۹۸۵ ۵۶
فهرست
Call Now Button