دمپر دود و آتش موتوری

با توجه به رشد تراکم ساختمان های در حال ساخت سازمان های ناظر و مسئول مانند مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان آتش نشانی و نظام مهندسی قوانینی را جهت افزایش امنیت ساختمان ها در شروع آتش سوزی و هنگام آتش سوزی وضع نموده اند. یکی از الزامات ابلاغ شده قوانین مربوط به تهویه پارکینگ ها و عملکرد سیستم تهویه و سناریو های لازم جهت کنترل دود و یا حریق در پارکینگ ها می باشد. این سیستم ها معمولا از فن های اگزاست، سیستم کانال کشی رایزر، دمپر های دود و حریق پارکینگی و انواع جت فن ها در صورت نیاز استفاده می شوند.

دمپر دود و حریق موتوری پارکینگی جهت هوابندی و کنترل دبی جریان هوای کانال اگزاست پارکینگ ها مورد استفاده قرار می گیرند. در ایالات متحده آمریکا دمپر دود و حریق با استاندارد UL555s ساخته و رده بندی می گردد. رده بندی دمپر های دود و حریق پارکینگی بر اساس نرخ نشتی آن ها در هنگام اعمال اختلاف فشار های مختلف و اندازه گیری دبی جریان عبوری در کلاس نشتی ۱ الی ۳ دسته بندی می شوند. استاندارد UL555sعلاوه بر تست نشتی شامل الزامات ساختاری، آزمون پایداری، تحلیل و تضعیف دمایی، آزمون قرار گرفتن در معرض اسپری نمک و آزمون های عملکردی تحت جریان هوا می باشد. آزمون های عملکردی شامل ۲۰ هزار بار قطع و وصل جهت دمپر های دو وضعیتی و ۱۰۰ هزار بار قطع و وصل برای دمپر های تدریجی است. در پروژه ای که مقدار اندک عبور دود  روی عملکرد سامانه کنترل تاثیری ندارد می توان از دمپر دود با کلاس نشتی ۲ یا ۳ استفاده کرد ولی در محلی که نشت گاز (به عنوان مثال گاز های اسیدی) مهم است باید از دمپر های کلاس ۱ یا دمپر های بدون نشتی (زیرو لیکیج Zero Leakage) یا Bubble tight استفاده کرد.

موتور دمپر مورد استفاده در این دمپر ها موتور دمپر های مخصوص کنترل دود و حریق می باشد که توسط برند های مختلف تولید می شوند. از جمله این موتور دمپر ها می توان به مدل های Siemens GGA/GCA ،Belimo BLE، Belimo BEN، Belimo BFL/BFN/BF و بسیاری دیگر از موتور دمپرها با ولتاژ کاری ۲۳۰ یا ۲۴ ولت اشاره کرد.

کاربرد

  • به عنوان بخشی از سیستم های کنترل دود و یا گاز غیر عامل که در هنگام تشخیص دود و جهت جلوگیری از انتقال دود در کانال انتقال هوا، یا در محل بازشو ها بسته می شوند.
  • به عنوان بخشی از سیستم کنترل دود مهندسی شده که جهت کنترل عبور دود توسط دیوار و کف(به عنوان مانع) و ایجاد اختلاف فشار مورد استفاده قرار می گیرند.
  • به عنوان دمپر خط اگزاست هوا در سیستم های تخلیه دود پارکینگی جهت قطع یا کنترل جریان هوای آغشته به دود ورودی به رایزر اگزاست
  • به عنوان جدا کننده محیط های حساس حاوی گاز های خاص که نیاز است در زمان خاص تخلیه و یا محبوس شوند.(مانند سیستم های اطفا حریق FM200)

نصب

موارد ذیل جهت نصب دمپر های دود باید مدنظر قرار گیرد:

  • موقعیت نصب:

دمپر های دود درون یا روی دیواره های جدا کننده دود یا دود بند ها استفاده می شوند. فاصله دمپر های دود نباید بیشتر از ۲۴ اینچ از دود بند باشد. دمپر هایی که جهت جداسازی هواساز ها مورد استفاده قرار می گیرند از این قانون مستثنی هستند. در کد NFPA 90A عنوان شده که هواساز ها با ظرفیت بیشتر از ۱۵۰۰۰ سی اف ام باید بوسیله دمپر های دود از یکدیگر جداسازی شوند.

  • پوشش محافظ:

دمپر های دود معمولا نیازی به پوشش اضافه محافظ ندارند و می توانند مستقیما به کانال متصل شوند.

  • هوابندی:

اتصال بین دمپر دود و حریق و کانال و محل نصب باید به طور کامل هوابندی و سیل شود. کلاس بندی دمپر های دود بر اساس نشتی بین بدنه و پره دمپر است و نشتی از محل اتصال نصب دمپر دود باید صفر باشد.

موارد ذیل جهت نصب دمپر های دود باید مدنظر قرار گیرد:

  • موقعیت نصب:

دمپر های دود درون یا روی دیواره های جدا کننده دود یا دود بند ها استفاده می شوند. فاصله دمپر های دود نباید بیشتر از ۲۴ اینچ از دود بند باشد. دمپر هایی که جهت جداسازی هواساز ها مورد استفاده قرار می گیرند از این قانون مستثنی هستند. در کد NFPA 90A عنوان شده که هواساز ها با ظرفیت بیشتر از ۱۵۰۰۰ سی اف ام باید بوسیله دمپر های دود از یکدیگر جداسازی شوند.

فهرست
Call Now Button