کانال های انتقال و توزیع هوای پارچه ای راه حلی هوشمند در صنعت تهویه مطبوع و سیستم های کانال انتقال هوا می باشند و عمدتا جهت سیستم کانال سقف های باز (اکسپوزد) و یا روی سقف های کاذب تایلی مورد استفاده قرار می گیرند. کانال های پارچه ای که کاملا از جنس پلی استر هایژنیک و ضد حریق بوده و علاوه بر انتقال هوا در محیط تهویه شده به عنوان داکتینگ، وظیفه پخش یکنواخت و پرتاب هوا را در محدوده هدف تهویه نیز بر عهده دارد. کانال های پارچه ای انتقال هوا جایگزینی مدرن برای سیستم های کانال انتقال هوای سنتی مانند کانال های اسپیرال و کانال های گالوانیزه می باشند. استفاده از کانال هوای پارچه ای علاوه بر ایجاد امکان پخش هوای همگن در تمام محیط تهویه شده نیاز به استفاده از دمپر ها، دریچه های توزیع و تنظیم هوا، صداگیر های کانالی، رنگ آمیزی کانال ها پس از نصب و از همه مهم تر عایق کاری سطح کانال و … را از بین می برد. طراحی و انتخاب کانال پارچه ای از طریق انتخاب پارچه متناسب با کاربرد سیستم کانال کشی، انتخاب سیستم نصب و اتصال به سقف از میان ۱۲ مدل نصب، انتخاب و طراحی مدل خروجی هوا جهت رسیدن به پرتاب باد مناسب محیط و انتخاب جنس اتصالات نصب( استیل ضد زنگ یا گالوانیزه) انجام می شود.

فهرست
Call Now Button