SM230A(20Nm)

موتور دمپر بدون مکانیزم فنر برگشت

مشخصات کلی موتور دمپر SM230A
موتور دمپر چرخشی
باز/بسته
۲۰Nm
AC ۱۰۰-۲۴۰V
۷۵s
۲xSPDT
IP۵۴
زاویه چرخش ۹۵
سوئیچ های کمکی ۲xSPDT
نوع کنترل باز/بسته
درجه محافظت IP۵۴، حفاظت IP در تمام موقعیت های نصب
جهت چرخش(در حالت عملکرد فنر برگشت) قابل انتخاب با نصب L/R
اتصال برق کابل
عملکرد اضطراری بدون عملکرد اضطراری
عملکرد دستی با استفاده از میل لنگ دستی و کلید قفل
رابط مکانیکی گیره شفت ۱۲-۲۶.۷ میلی متر
مصرف برق (نگهداری) ۴.۵W
مصرف برق (در حال اجرا) ۹W
زمان اجرا (در حالت عملکرد فنر برگشت) <۲۰s
مدت زمان کار (موتوری) ۷۵s / ۹۰°
گشتاور ۳۰Nm
ولتاژ AC/DC AC ۱۰۰-۲۴۰ V
فهرست
Call Now Button