موتور دمپر ضد انفجار با فنر برگشت سایز متوسط

ExMax

محیط های تیپ ۱،۲،۲۱،۲۲

گاز و گرد وغبار

گواهی شده بر اساس

ATEX,IECEx,EAC,INMETRO,KOSHA UL*,CSA*

* -A version only

اطلاعات کلی

موتور دمپرهای ضد انفجار ExMax برای اتوماسیون دمپرهای هوا، دمپرهای آتش و دود، کنترل حجم هوا و همچنین برای کنترل شیرهای توپی،دریچه گاز و سایر آرمیچرهای ربع گرد استفاده می گردند.

مشخصات مشترک

 • ۱۰۰٪ محافظت در مقابل اضافه بار الکتریکی
 • IP۶۷ پوشش آلمینیومی ، کابل ~ ۱m
 • هیتر داخلی
 • عملکرد اضطراری دستی
 • شفت مربع ۱۶x۱۶mm
 • ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) ۲۸۸x۱۴۹x۱۱۶mm
 • ۲۴-۲۴۰VAC/DC منبع تغذیه سازگار
 • تا ۵ زمان مختلف قابل تنظیم
 • ˚۹۵ زاویه چرخش

مشخصات مشترک

 • ۱۰۰٪ محافظت در مقابل اضافه بار الکتریکی
 •  پوشش آلمینیومی IP۶۷، کابل ~ ۱m
 • هیتر داخلی،  ˚۴۰+…۴۰-/˚۵۰+ سلسیوس
 • ۲۴-۲۴۰VAC/DC منبع تغذیه سازگار
 • تا ۵ زمان مختلف قابل تنظیم
 • عملکرد اضطراری دستی
 • شفت مربع ۱۶x۱۶mm
 • ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) ۲۸۸x۱۴۹x۱۱۶mm
 • ˚۹۵ زاویه چرخش
مدل گشتاور زمان عملکرد °۹۰ زمان برگشت روی فنر مکانیکی حالت کنترل بازخورد ویژگی سایز
ExMax-30-F ۳۰Nm ثانیه ۴۰/۶۰/۹۰/۱۲۰/۱۵۰ ~۲۰s باز-بسته ،۳-وضعیتی - - M
ExMax-50-F ۵۰Nm ثانیه ۴۰/۶۰/۹۰/۱۲۰/۱۵۰ ~۲۰s باز-بسته ،۳-وضعیتی - - M
ExMax-60-F ۶۰Nm ثانیه ۴۰/۶۰/۹۰/۱۲۰ ~۲۰s باز-بسته ،۳-وضعیتی - - M
ExMax-30-SF ۳۰Nm ثانیه ۴۰/۶۰/۹۰/۱۲۰/۱۵۰ ~۲۰s باز-بسته ،۳-وضعیتی دارای دو سوئیچ(°۵/°۸۵) - M
ExMax-50-SF ۵۰Nm ثانیه ۴۰/۶۰/۹۰/۱۲۰/۱۵۰ ~۲۰s باز-بسته ،۳-وضعیتی دارای دو سوئیچ(°۵/°۸۵) - M
ExMax-60-SF ۶۰Nm ثانیه ۴۰/۶۰/۹۰/۱۲۰ ~۲۰s باز-بسته ،۳-وضعیتی دارای دو سوئیچ(°۵/°۸۵) - M
ExMax-30-YF ۳۰Nm ثانیه ۴۰/۶۰/۹۰/۱۲۰/۱۵۰ ~۲۰s VDC۰-۱۰ ،mA۴-۲۰ ، ۳-وضعیتی VDC۰-۱۰ ،mA۴-۲۰ - M
ExMax-50-YF ۵۰Nm ثانیه ۴۰/۶۰/۹۰/۱۲۰/۱۵۰ ~۲۰s VDC۰-۱۰ ،mA۴-۲۰ ، ۳-وضعیتی VDC۰-۱۰ ،mA۴-۲۰ - M
ExMax-30-BF ۳۰Nm ثانیه ۴۰/۶۰/۹۰/۱۲۰/۱۵۰ ~۲۰s باز-بسته ،۳-وضعیتی دارای دو سوئیچ(°۵/°۸۵) اتصال ExPro-TT-... M
ExMax-50-BF ۵۰Nm ثانیه ۴۰/۶۰/۹۰/۱۲۰/۱۵۰ ~۲۰s باز-بسته ،۳-وضعیتی دارای دو سوئیچ(°۵/°۸۵) اتصال ExPro-TT-... M
ExMax-60-BF ۶۰Nm ثانیه ۴۰/۶۰/۹۰/۱۲۰ ~۲۰s باز-بسته ،۳-وضعیتی دارای دو سوئیچ(°۵/°۸۵) اتصال ExPro-TT-... M

متعلقات

مدل مشخصات/اطلاعات فنی
ExSwitch خارجی، سازگار با محیط، سوئیچ اضافی به همراه دو اتصال کوتاه
ExBox-3P ترمینال باکس ضد انفجار قابل اتصال به موتور دمپرهای ضد انفجار ExMax به همراه یک کابل برای عملکرد On/off یا ۳-وضعیتی
ExBox-3P/SW ترمینال باکس ضد انفجار قابل اتصال به موتور دمپرهای ضد انفجار ExMax به همراه یک کابل برای عملکرد On/off یا ۳-وضعیتی و دو کابل برای سوئیچ خارجی نوع ExSwitch
ExBox-Y/S ترمینال باکس ضد انفجار قابل اتصال به موتور دمپرهای ضد انفجار ExMax به همراه دو کابل برای تغییر عملکرد یا ۳-وضعیتی و سوئیچ داخلی
ExBox-Y/S/SW ترمینال باکس ضد انفجار قابل اتصال به موتور دمپرهای ضد انفجار ExMax به همراه دو کابل برای تغییر یا عملکرد ۳-وضعیتی با سیگنال بازخورد و دو کابل برای سوئیچ های خارجی
ExBox-BF ترمینال باکس ضد انفجار قابل اتصال به موتور دمپرهای ضد انفجار ExMax به همراه یک کابل برای تمامی ExMAx-…-BFها
ExBox-BF/SW ترمینال باکس ضد انفجار قابل اتصال به موتور دمپرهای ضد انفجار ExMax به همراه یک کابل برای تمامی ExMAx-…-BFها و دو کابل برای سوئیچ های خارجی نوع ExSwitch
MKK-M پایه نصب برای اتصال مستقیم Box-terminalها به موتور دمپرهای ضد انفجار سایز متوسط
HV-MU لغو دستی، قابل اتصال به موتور دمپر سایز متوسط
AR-16-xx تبدیل شفت ۱۶x۱۶mm به شفت ها با اندازه های ۱۴mm(نوع AR-16-14 )، ۱۲mm(نوع AR-16-12 )
ExPro-TT- عملگر ایمنی دما برای دمپرهای آتش که در دمای °۷۱/۷۲ سلسیوس فعال می شود به همراه کابل ۱m مناسب برای موتور دمپرهای ExMax-…/RedMax-…BF
EXC-DS1/VA سنسور ایمنی دما برای نصب بر روی کانال، اتصال کوتاه، در دمای °۷۰-۱۶۰
DWB-M محدود کننده زاویه چرخش برای نصب بر روی موتور دمپرهای سایز متوسط
Retrofit-Kit-M آداپتور مکانیکی برای نصب بر روی موتور دمپرهای سایز کوچک جهت به روز رسانی مدل های EXT15…-F1، EXT12…-F16، EXT15-… یا EXT30…
ADM آداپتورهای متفاوت برای انواع شیرهای کنترل موجود است
فهرست
Call Now Button